Webbstjärnas blogginlägg

Vi har jobbat med webbstjärnan för vi har gått vidare i webbstjärnan. Vi är dom  fem bästa i Sverige  och  vi fick en uppgift av webbstjärnan. Vi skulle skriva ett blogginlägg till deras hemsida.

Vi samarbetade i grupper.

SAM_4042

vi dartorn. Livi Loka.

Leave a Comment