Avslutande film om temat vatten

Som avslut på temaarbetet om vatten, fick barnen samla all fakta och berätta om sitt arbete i en avslutande film. Titta och njut…

Leave a Comment