Grupparbete om internet

Barnen fick arbeta i grupper för att ta reda på fakta utifrån de frågor alla hade om internet. Barnen såg film Är det sant, Internet -så funkar det! och läste fakta från internet. Alla grupper arbetade sen med ett bildmanus till vår gemensamma faktafilm. Just nu har några lagt in sin del av filmen men de flesta grupperna håller på att tillverka bilder till filmen. Arbetet fortsätter nästa vecka.
image

Leave a Comment