Om oss

image

Vi som skriver här på bloggen ettangul är 22 nyfikna och vetgiriga elever i årskurs 1 gul Gredelby skola tillsammans med klassläraren Maria Franzen. Gredelby skola är beläget i centrala Knivsta några mil söder om Uppsala.

Vi finns även på Twitter @ettangul och på Instagram @ettangul. På Instagram publicerar vi dagens bild.

I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska arbeta för att ”varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.(Lgr 11)

Eleverna i årskurs 1 dokumenterar i text, foto, ljud och film klassens arbete och äventyr. Vi skriver dagbok nästan varje dag för att träna skrivande och läsning i gemenskap. Genom att publicera sitt arbete på webben tränar eleverna att skriva enkla och innehållsrika texter på dator och genom att kombinera texter med bilder kan eleverna förtydliga och förstärka sina budskap samt att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg. (Lgr11)

Eleverna i årskurs 1 får genom klassbloggen en arena att visa upp och befästa sina kunskaper. Genom att berätta för andra i text, foto, ljudklipp och film äger de sina kunskaper och kan dela med sig av sitt lärande till andra. Eleverna blir producenter av kunskap istället för konsumenter det vill säga lärare istället för lärande. Eleverna får genom klassbloggen uppleva olika uttryck för kunskaper samt prova och utveckla olika uttrycksformer. (Lgr11)

Eleverna samarbetar för att skapa klassbloggen. Vi har också möjlighet att samarbeta med andra elever från andra skolor. Klassbloggen har inga geografiska begränsningar och möjliggör ett samarbete med elever i andra städer.

Eleverna får riktiga mottagare till sina arbeten i skolan. Vi delar med oss av processen i lärandet och i färdiga arbeten. Vi uppskattar mycket att visa vad vi gör och upplever i skolan och uppskattar att titta och inspireras av andra.

Upphovsrätt

Genom att publicera och att klassrummet flyttat ut på webben har diskussioner om upphovsrätt och källa blivit en del av vår vardag. Vi som skriver på ettanguls blogg (elever och lärare) har upphovsrätt till allt material. När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter. Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Med bloggen lär vi oss:

  • hur man hanterar datorer, iPad och programvaror
  • vad internet är
  • källkritik och upphovsrätt
  • netikett
  • synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser
  • att arbeta mot verkliga mottagare
  • reflektera över vårt arbete
  • samarbeta med andra
  • vara stolta över vårt arbete i skolan

Vår motivering till varför vi ska vinna Webbstjärnans skoltävling.

Vår klass består av ett gäng vetgiriga elever och Maria som gillar att lära sig nya saker tillsammans och det vill vi sprida och dela med oss av. Vi tycker att vi borde vinna Webbstjärnan för att vi genom bloggen visar att vi kan använda IT för att förmedla den glädje och magi som varje dag finns i vårt klassrum och i elevernas lärande och lärandeprocess.

Väl mött

Ettangul & Maria