Lgr11 förmågor

I vår läroplan för grundskolan finns det 6 förmågor som genomsyrar skolans alla ämnen. De 6 förmågorna är som en röd tråd genom alla elevers kunskapsutveckling i skolan. Förmågan att hantera information, begreppsliga förmågor, metakognitiva förmågor, kommunikativa förmågor och analysförmågan är en del av grunden för bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Den sjätte förmågan, värdegrundsförmågan är hämtad ur läroplanens kapitel 1 och 2 och är otroligt viktig för elevernas kunskapsutveckling och för att de ska nå sina kunskapsmål men den bedöms inte. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor genom all  undervisningen som sker i skolan.

image

image

image

image
image

image

 

 

 

Leave a Comment