B-ord

De 13 bokstäver som  vi tidigare arbetat med har som det kallas ”hålljud” och är lätta att binda ihop och sammanljuda. B är vår 14:e bokstav och är den första bokstaven med ett ”stötljud”. Vi kommer därför att stanna upp lite i bokstavsarbetet och gnugga oss lite extra i B.

Vi startade arbetet med att barnen tillsammans med sin axelkompis hittade på och skrev så många ord de kunde komma på på B.

Därefter samlade vi alla ihop orden i en banan.

b-ord