Popcorn-matte

Popcorn-matte uppfanns förra året i 3:an grön för att träna hastighet och automatisering i addition och subtraktion. Vi startar med popcorn-matte med fem tomma räknepapper. På måndagen räknar vi på tid i 4 min.  På tisdagen räknar vi samma tal som på måndagen med samma tid. Sen jämför vi med måndagens tal. Alla tal som barnen förbättrar från måndagen (vi jämför alltid mot måndagen) får de lägga ner ett popcorn i vår burk. Alla tävlar mot sig själva och vi samlar alla popcorn ihop. På fredag ska vi ha popcorn-fest av alla mattetal.

imageimage

Leave a Comment